మూడు రోజుల్లో పదమూడు సార్లు దెంగాను

Discussion in 'Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు' started by SexStories, Sep 5, 2017.

 1. SexStories

  SexStories Active Member

  MyIndianSexStories

  Telugu Sex Stories అది రాధ్రిత మహాసామ్రాజ్యం. ఆ మహాసామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి లోహవీరుడు.
  మహాక్రూరుడు. తన సామ్రాజ్యంలోని సామంతరాజ్యాలను గడగడలాడిస్తు సామంతరాజులను తన కనుసన్నలలొ వుంచుకొని క్రూరపాలన సాగించేవాడు.ఆ రాధ్రిత మహాసామ్రాజ్యంలో ని సామంతరాజ్యాలలో ఒకటి మన మధురజ రాజ్యం.
  http://myindiansexstories.com/index.php?forums/telugu-sex-stories-తెలుగు-సెక్స్-కథలు.4/మధురజ రాజ్యానికి రాజు దయాధరుడు.శాంత స్వభావి ప్రజలను కళ్లలో పెట్టుకొని కాపాడుకునేవాడు.
  ప్రజాదీవెనలతో పరిపాలన చేస్తు, ఇతర సామంత రాజులతో కూడా గౌరవింపబడేవాడు.
  ఇక యువరాజు ధీరధరుడు మధురజ రాజ్య ఏకైక వారసుడు. ఆరడుగుల ఆజానుబాహుడు. తేజస్సు, అందం కలగలిసిన ముఖవర్చస్సు.చిన్న వయసులోనే యుధ్దవిద్యల్లో ఆరితేరాడు.మధురజ రాజ్యానికి కాబోయే రాజుగా , ఆరాజ్య ప్రజల ఆశాజ్యోతిలా మన్ననలందుకుంటునానడు.
  ఇక మహారాణి లలాలమ దేవి, మహా అందగత్తె. నిండైన విగ్రహం , గంభీరమైన చూపులు, వయసు నాలుగుపదులు దాటినా యవ్వనవతులు తన కాలిగోటి సరిరారనేంతటి అపురూపరూపవతి.
  ఎదలు ఎద్దుకొమ్ముల్లా ఠీవిగా నిలబడి , నడుముకాస్త మందమైనా చూస్తే ముట్టుకొని చావాలనిపించేలా, పిరుదులు పరుపులవలే విశాలంగా వుండి మగాడి మతిపోగొట్టేలా ఆ అందమే అందం అనెంతటి సొగసరి.
  ఒకనాడు రాధ్రిత మహాసామ్రాజ్యం నుండి వర్తమానం అందింది.
  సైనికుడొకడు , రాజు పక్కనే నిలబడిన మంత్రి గారికి ఆ వర్తమానం అందచేసి వెల్లాడు.
  ఏమిటి మంత్రి వర్యా లేఖ సారాంశం అని అడిగిన రాజు కు , మౌనంగా నిలబడి న మంత్రితీరు బోధపడక , జయాధరా అని స్వరం పెంచాడు రాజు.బాధనిండిన హృదయంతో నా నోటితో నేను చెప్పలేను మహాప్రభూ అంటు నేలకొరిగాడు.
  ఆశ్చర్యచకితుడైన రాజు లేఖ సారాంశం కీడును తలపెట్టేదిగా తలచి లేచి , మంత్రి చేతిలో లేఖను చదివి హతాశుడయ్యాడు.
  తేరుకొన్న రాజు మంత్రివైపు చూశాడు సలహా కోసం, మహాప్రభూ ఈ సమయంలో ఏం చేయాలో పాలుపోవటం లేదు.ఒక వైపు వరుసగా మూడు సంవత్సరాలుగా కరువు నెలకొంది.
  ప్రజల దగ్గర పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసి ఆ డబ్బును,
  చక్రవర్తికి కప్పం కట్టే పరిస్దితులు లేవని , ఈ మూడు సంవత్సరాలుగా రాజ్యమే ఆ బారం మోస్తు వచ్చింది, ప్రజలు తిండి గింజలకే అవస్దలు పడుతున్నారు. రాజ్య ఖజానా కూడా నిండుకుంది.పది దినముల గడువులొగా కప్పం కట్టని ఎడల రాజ్యంపై పడి రాక్ససుల్లా ప్రవర్తించి, దొరికింది దోచుకుపోతారు.ఎదురు తిరిగి పోరాడనూలేము. ఏంచేయమంటారు మహాప్రభూ అంటుండగానే రాజు నేలకూలాడు.
  మంత్రి కంగారు పడి రాజా రాజా ఎంత పిలిచినా పలుకలేదు. హుటాహుటిన వైద్యుడు చేరుకున్నాడు.ధీరధరుడు, రాణి లలామదేవి అక్కడకు చేరుకున్నారు.రాజుగారిని పరిశీలించిన వైద్యుడు మాట్లాడుతూ, ఎందు చేతనో ప్రభువులు భయోత్పాతానికి గురవుతున్నారు.
  నాడికూడా సరిగా అందటం లేదు.దినం గడిస్తే కాని ఏ విషయం స్పష్టంగా చెప్పలేను అన్నాడు, కొద్ది సేపటి తరువాత రాజు కళ్లు తెరిచాడు, ఎదురుగా భార్యా ,పుత్రులను చూశాడు, అందరినీ వెల్లమన్నట్టు సైగ చేశాడు మంత్రితో సహా.ఆ లోహవీరని చెరలో నారాజ్య ప్రజలు పడే బాధలు చూడలేక నేను ప్రాణాలొదిలేలా ఉన్నాను యువరాజా, ఇకపై బారం నీదే , అంటూ కన్నుమూశారు రాజుగారు.
  మధరజ రాజ్యం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది.
  అటు పిమ్మట ధీరధరుడు రాజుగా రాజ్యపగ్గాలు చేపట్టాడు.సభ ఏర్పాటు చేసి రాధ్రిత రాజ్యానికి వర్తమానం పంప మని ఆజ్ఞ చెశాడు.
  రాజ్యం కరువు పరిస్దితులో వుంది, కప్పం కట్టుటకు గడువడుగుతూ పంపిన వర్తమానం లోహవీరుడు లెక్క చేయలెదు.కప్పంకట్టి తీరాలని తిరుగులేఖ పంపాడు.యువరాజు ధీరధరుడు ఆవెశంతో ఊగి పోయి ,మంత్రి వారించినా వినకుండా , రాధ్రిత రాజ్యంతో యుధ్దానికి సిద్దమని ప్రకటించాడు.అక్కడ లోహవీరుడు ఆగ్రహోగ్రముతో ఊగిపోయి, మధురజ రాజ్యాన్ని నేలమట్టం చేయమని ఆదేశించాడు,
  ఇక్కడ. ధీరధరుడు సామంతరాజుల్ని కూడగట్టి యుద్దానికి సిధ్దమయ్యాడు.రాజఅత్త ఆశీర్వాదం కొరకు అంతఃపురానికి చేరుకొని, అత్త పాదాలకు నమస్కరించాడు.విజయుడవై తిరిగిరా అని దీవించి వీరతిలకం దిద్ది పంపింది.చెడుపై మంచి దే ఎప్పుడూ విజయం .ధీరధరుడు విజయం సాధించాడు.రాధ్రిత రాజ్య స్దానే మధురజ రాజ్యాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని ధీరధరుడు చక్రవర్తిగా సింహాసనం అధిష్టించాడు.మధురజ రాజ్యంతో పాటు సామంతరాజ్యాలన్ని సంబరాలు చేసుకున్నాయి.యుద్దవిశేషాల్ని , అత్త లలాలమ దేవికి వివరించటానికి ధీరధరుడు మంత్రితో పాటు అంతఃపురానికి చేరుకున్నారు.మంత్రి జయాధరుడు యుధ్దవిశేషాల్ని, యువరాజు పరాక్రమాన్ని వివరిస్తుంటే , రాజఅత్త గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతుంది. జయాధరా ఇక మీరు సెలవుతీసుకోండి, నేను మా కుమారుడితో ఏకాంతంగా మాట్లాడాలి , చిత్తం అంటు జయాధరుడు వెల్లిపోయాడు.
  కుమారా మీరు ఇప్పుడు చక్రవర్తి అయ్యారు..బాద్యతలు పెరిగాయి, ప్రజల మనసెరిగి పరిపాలన సాగించండి.రాజ్యంలో ఎన్నో అపరిషృత సమస్యలున్నాయి, అన్నింటినీ మీరే పరిష్కరించాలి, చెప్పుకొచ్చింది లలాలమదేవి.అలాగె అత్త మీ మాటను మేమెన్నడూ జవదాటము..ఇక మాకు సెలవిప్పించండి అంటూ మరోసారి రాజఅత్త పాదాలకు నమస్కరించాడు.కుమారున్ని భుజాలను పట్టి లేపి ఒక్కసారి కళ్లలో కళ్లు పెట్టి తీక్సనంగా చూసి, కుమారుడిని కౌగిలించుకుంది.సుగంధభరితమైన లలాలమ దేవి మేని పరిమళలాలు ధరాధరుడు ఆస్వాదిస్తు , అలాగే కౌగిలిలోనే వుండిపోయాడు.తేరుకొని కౌగిలి విడిచి వెలుతున్న ధీరధరుడు అత్త పిలుపు విని అగాడు.
  రాజ్యపాలనలో పడి ఈ అత్త మీద సీతకన్ను వేయక , వీలు చూసుకొని, చేసుకొని మా ఆంతరంగిక మందిరానికి వచ్చిపోతు వుండండి.
  ప్రజల ఆశలతో పాటు, ఈ అత్త కోరికలు ,ఆశలు తీర్చాల్సిన బాద్యత మీపైనే వుంది , అది మరిచిపోకండి అన్నది.
  తప్పకుండా అత్త మీ ఆజ్ఞ అంటు వెల్లిపోయాడు ధీరధరుడు.ధీరధరుడు ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్రకుపక్రమించలేక పోతున్నాడు.
  ఏమిటీ వపరీత ఆలోచనలు అత్త పై మోహమా..రాజఅత్త సంగమం కోసం ఆలోచనలేమిటి.తీవ్ర ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి.ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన నా నడవడిక, ఇలా దారి తప్పుపట్టడం ..తన మీద తనకే కోపం కలిగింది.గత జన్మ పకాలను ఎంత ప్రయత్నించినా , తెలుసుకోలేనంత పకడ్బందీగా ఉంచిన దేవుడు,అత్తపై మోహం కలగకుండా , అలాంటి ఆలోచనలు రాకుండా చేయక, ఎందుకు ఇలా స్వేచ్చ గా వదిలేశాడు. ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఎప్పుడు తెల్లవారిందో తెలియలేదు.ఆ ఉదయం రాజఅత్త నివసించె అంతఃపురం దగ్గర సేవకులు హడావుడి చూసి.. వారిని ప్రశ్నించాడు.లలాలమదేవి అంతఃపురం వదిలి ఆంతరంగిక మందిరానికి తరలి వెలుతున్నారు ప్రభూ అని చెప్పారు సేవకులు.
  కారణమేమై వుంటుందని మనసులో ఆలోచిస్తు తన మందిరం వేపు కదిలాడు.సభకు బయలు దేరిన ధీరధరుడు, రాజఅత్త మందిరం వైపు చూసి పలకరించాలని అటు కదిలాడు.ధీరధరున్ని చూసి నవ్వుతు రా కుమారా అంటూ ఆహ్వానించింది.అత్తను తేరిపార చూశాడు.ఏమిటి అలా కొత్తగా చూస్తున్నారు చక్రవర్తులవారు అనగానె , రాజఅత్త కూడా సరికొత్తగానే ప్రవర్తిస్తున్నారు అందుకే కొత్తగా చూస్తున్నాను అన్నాడు ధీర.
  నాలో కొత్తగా ఏమార్పూ రాలేదే ..
  మార్పు మీలో కాదు.
  అంతఃపురం వదిలి ఈ మందిరం లో అడుగుపెట్టాలన్న మీఆలోచనల్లో మార్పును గమనిస్తున్నా.అందుకా రాజు గారు కొత్తగా చూస్తున్నది.మీకు తెలియని ది కాదు కారణం ..
  అంతఃపురంలో నివసించాల్సింది ఈ రాజ్య పట్టమహిషి , అంటే మీ భార్యకు మాత్రమే ఆ హక్కు కలదు,, అయినా ఈ మందిరం నాకు సౌకర్యంగానే వుంది.మరి నాకు వివాహమే కాలేదు , పట్టహిషి లేదు.
  మా వివాహం జరిగే వరకు మీరు అక్కడ నిరబ్యంతరంగా వుండవచ్చు కదా అంటు అత్త పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు.
  పాదాలు చాచి కూర్చున్న రాజఅత్త పాదాలు ముడుచుకునేందుకు ప్రయత్నించగా..ధీరదరుడు తనరెండు చేతులతో పాదాలుపట్టుకొని , మృదువుగా పాదాలు నొక్కసాగాడు.మీరిప్పుడు చక్రవర్తులు , నా పాదాలు తాకరాదు
  అని వారించబోయిన అత్తను వారించాడు ధీరధరుడు.
  చక్రవర్తి అయినా సృష్టికర్త అయినా అత్త పాదదాసుడే అంటు మళ్లీ పాదాలు పట్టి మృదువుగా నొక్కసాగాడు ..అవకాశం రాక రాజుగారి ప్రేమ బయటపడలేదంతే అంటూ చిరునవ్వు నవ్వింది.ఏం అత్తగారికి మాత్రం ఈ రాజకుమారుడిపై ప్రేమలెదా అంటు చేతుల్ని మోకాల్ల పైకి జరిపి నొక్కసాగాడు.తెల్లగా ముట్టుకుంటె ఎర్రగా కందిపోయేలా ఉన్న నడుము కంట పడింది.
  రాజు గుండె వేగం పెరిగింది.పెదవులు వణుకుతున్నాయి..ధీరా నీ పేరు లోనే ధైర్యం వుంది..ఎవరికీ భయపడక మనసులో అనుకున్నది సాధిస్తా వన్న నమ్మకం నాకుంది అని ధీరధరుని తల్లో చేయిపెట్టి నిమర సాగింది. మీ ప్రోత్సాహం వుంటే ఎక్కడి వరకైనా అడుగేయగలను అంటు తొడల దాకా పాకాయి తన చేతులు.అక్కడ మోతాదు మించి నొక్కుతున్నాడు. లలామదేవి కళ్లు మూతలు పడుతున్నాయి
  అక్కడ మోతాదు మించి నొక్కుతున్నాడు.లలామదేవి కళ్లు మూతలు పడుతున్నాయి.తలుపు చప్పుడు విన్న ఇద్దరూ మామూలుగా గంభీరంగా కూర్చుని.ఎవరక్కడ అన్నాడు రాజు.తలుపులు తెరిచి మహాప్రభూ జయం..
  యుధ్దంలో ఓడిపోయి పారిపోయి తలదాచుకున్న లోహవీరుడు బందీగా దొరికాడు.మెడలో హారం తీసి కబురందించిన వాడిపై విసిరాడు రాజు.అంతట కదిలివెల్లాడు సేవ

  కుడు.అత్త ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది.ఈ ఆనందసమయంలో ఏదైనా కోరిక కోరుకొ అత్త ..
  నాకు ఏకోరికలూ లేవు , ఉన్నా అవి ఈ జన్మలో తీరేవి కావేమో అని అనుమానంగా వుంది.
  అవసరమైనపుడు నేనే కోరుకుంటా.. చక్రవర్తి కి అత్త వి నీకు తీరని కోరికలా అసంభవం , ఏమిటా కోరికలుచెప్పమంటు బతిమాలాడు.
  సమయం రావాలని చెప్పాను కదా.సభకు సమయమవుతోంది బయలు దేరు మంటు తాను లేవబోయింది, చీర చెంగు ధీరధరుని చేతికింద ఉండటంతో పైన కప్పుకున్న శాలువాతొ సహా పైటజారి పోయింది.అంతే పూర్నకుంభాలవంటి ఎదలు , ఎరుకపడ్డాయి.
  చక్రవర్తి కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు..అది గమనించిన రాజఅత్త. చక్రవర్తుల వారికిది సమయం కాదు కదలమంటుందే కాని జారినపైట మాత్రం అలా వదిలేవుంది.చక్రవర్తి వెళ్లిపోయినా చక్రవర్తి ఆలోచలనతో రాజఅత్త మనసు ఎగిసెగిసి పడుతోంది.
  ఆహా ఇంతటి అందగాడు నా కడుపున పుట్టాడా? ఈ మహా వీరుడు నా కుమారుడే గర్వంతో పొంగిపోతొంది రాజఅత్త.అంతేనా అంతకు మించి ఏమీలేదా లోపల ఎవరో ప్రశ్నిస్తున్నట్టుగుంది.ఆ భుజబలం, ఆ వాడి చూపులు , మగజాతి కలికితురాయిలా ఉన్నాడు, ఇదేమిటి వింత కాకుంటే నా కుమారుని గూర్చి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను, అయినా నా కేమైంది , ఇంతకి నాకేమి కావాలి
  అస్పష్టమైన ఆలోచనలతో మగత నిద్రలోకి జారుకుంది రాజఅత్త.
  ******** ఒరేయ్ కుక్కా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన నీవు , కాపాడాల్సింది పోయి కాలయముడై ప్రజల మాన , ప్రాణ ,ధనా లను దో చుకున్నావు , ఏ విధంగానూ నీవు బ్రతికి వున్నా రాజ్యానికే అరిష్టం , నడివీదిలో ఉరితీయండి ఈ నరరూపరాక్ససున్ని లోహవీరుడినుద్దేశించి ఆజ్ఞాపించాడు ధీరధరచక్రవర్తి.రాజఅత్త ప్రదానసేవకురాలు మీ దర్శనార్దం వేంచేసింది ప్రభూ..
  అనుమతించండి...ప్రభువులకు వందనాలు.
  రాజఅత్తయైన. శ్రీ శ్రీ లలాలమ దేవి గారు కులదైవాన్ని దర్శించాలని తలిచారు..
  రేపటి వేకువజామున. ప్రయాణానికి సిధ్దమవుతున్నారు , మీ దృష్టికి విషయం చేరవేయమని రాజఅత్త ఆజ్ఞాపించారు.
  అలాగా రాజఅత్త అభీష్టానికి మా అభ్యంతరం లేదని చెప్పండి, అంతే కాదు మేం కూడా రాజఅత్తతో కలసి కులదైవాన్ని దర్శించు కుంటామని మామాటగా చెప్పండి.చిత్తం ప్రభూ ,
  రాజఅత్త. ధీరధరుడు ఒక రథంలో కూర్చొని సైనికులు , సేవకులతో సహా కులదైవాన్ని దర్శించుకోవటానికి పయనమయ్యారు.
  రాజఅత్త. ధీరధరుడు పక్కనే కూర్చున్నారు.ఆ తెల్లవారు జామున కాలంకానికాలంలో మేఘావృతమైంది.రా కుమారా ఇలా ఒడిలో పడుకో.రాజు తలపెట్టి ఒడిలో ఒదిగి పోయాడన్న మాటే కాని, ఆ నాడు చూసిన నడుము తలతో తడుముతున్నాడు.చేయితీసి నడుముపై వేశాడు.చిన్నగా నొక్కి వదిలాడు.రాజఅత్తలో ఎలాంటి చలనమూ లేదు.తలను నడుముకు అభిముఖంగా పెట్టి పడుకున్నాడు.రాజు పెదవులకు రాజఅత్త నాభి తాకీ తాకనట్టుగా వుంది.ఇంతలో రథం ఏ చిన్న గంతలో నో పడి కదిలింది.
  రాజఅత్త ధీరధరుడు కదిలిపోయారు ,అంతే ధీరధరుడు ఒక్కసారిగా అత్త నాభిని నోట కరిచాడు..రాజఅత్త కుమారుడి తలను తనవైపు అదిమి పట్టుకుంది,ఒక్క సారిగా పిడుగు పడినట్టుగా ఉరుముల గర్జన.
  ఏళ్ల తరబడి చినుకెరుగని రాజ్యంలో చినుకు నేల రాలింది.రథం వేగంగా పరుగిడుతోంది. చినుకులు కూడా వేగంగా కురుస్తున్నాయి.
  రథంలో రాజఅత్త పుత్రులు ఒకరినొకరు మరింత దగ్గరవుతూన్నారు.ధీరధరుని చేయి మెల్లగా రాజఅత్త ఎదపై పడింది
  ,రాజఅత్త చేయి తనకుమారుని చేయిపై ఉంచింది, రథం ఆగింది.మహాప్రభూ గుడిని చేరుకున్నాం .ఇద్దరూఈలోకంలో కొచ్చారు.
  చినుకుల వేగం తగ్గిపోయింది.ఇద్దరూ కిందకు దగగానే వాన పూర్తీగా తగ్గిపోయింది.
  ఎండ పడగానే కరిగిపోయిన పొగమంచులా,రాజఅత్త పుత్రులు రథం దిగగానే మేఘాలుకూడా మాయమయ్యాయి.
  మామూలుగా భానుడు ప్రకాశవంతమయ్యాడు.అద్బుతం రాజఅత్త ఏ ముహూర్తంలో కులదైవాన్ని దర్శించాలనుకున్నారొ కాని.మీ కులదైవం కరుణించింది మహాప్రభూ...అందుకు తార్కాణమె ఈ వానలు.ఏల్ల తరుబడి చినుకు పడక అలమటించిన
  ప్రజలకు ఇది మీ కులదైవం ప్రసాదించిన వరం అంటూ మంత్రి ఆనంద పరవశుడయ్యాడు.ఇదీ ఒక వానేనా ఒక వాగు లేదు, వంకాలేదు అన్న రాజఅత్త మాటలకి నిశ్శబ్దం అలుముకుంది.నిశబ్దాన్ని చేదిస్తు భవిష్యత్తులో వానలు కురవగలవని నమ్మకాన్నిచ్చింది కదా రాజమతా.
  అదినిజమే భవిష్యత్తు పై నాకు చాలా ఆశలున్నాయి, కుంబవృష్టి కురవాలి చెరువులు, తరువులు కళకళ లాడాలి, బంగారు పంటలు పండుతాయన్న ఆశ మాత్రం కలిగింది అనగానే అందరిలోనూ ఆనందం వెల్లివిరిసింది.దైవదర్శనం చెసుకుందాం పదండి అంటు ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.దైవదర్శనం ముగించుకొని తిరుగు ప్రయానం మొదలుపెట్టారు.రాజఅత్త, ధీరధరుడు ఇద్దరిలోనూ మౌనం,
  చివరకు లలాలమ నిశబ్దాన్ని ఛెదిస్తు ,కుమారులవారు ఏ విషయమై అంత దీర్ఘంగా ఆలొచిస్తున్నారొ తెలుసుకోవచ్చా అంది.
  వాన కురిసినట్టే కురిసి వెలిసిపోయింది.ప్రజల జీవితాలకు ఆశలు కలిగించాలంటే వానలు దండిగా కురవాలి, నేలంతా సస్యస్యామలం కావాలి, కానీ వారి ఆశలు అడియాశలవుతాయెమో నని ఆలోచిస్తున్నాను, రాజఅత్త కాల్లు బారుగా చాపి వానలు కురవటం మనచేతుల్లో లేదుకదా ,ఒక వేల మనచేతుల్లో వున్నట్టయితే మనం చూస్తూ మిన్నకుంటామా. కరువుతీరా కురిపించమా, అనవసర చింతన మాని కాస్త సేద తీరమంటూ కుమారున్ని చేయిచాచి పలిచింది.ఎప్పుడెప్పుడు అత్త ఒల్లొ ఒదిగి పోదామా అన్నట్డు వెంటనె అత్త ఒడి చేరాడు.లాలలమ కాల్లు చాచెట పుడే చీర కాస్త తప్పించింది, వలువ లేని ఉదరమూ, నడుమూ పసిడి రంగులొ మిలమిల మెరిసిపోతొంది.
  సరిగ్గా అక్కడ తలపెట్టి పడుకున్నాడు , తనచేతిని నడుము వెనుకబాగం మీదుగా వేసి తన వైపు అదుముకున్నాడు.లలాలమ చెరకవైపు చేతిని కింద ఆన్చి శరీరాన్ని వెనక్కి వాల్చి , పెదవులు బిగిపటట్టి , కన్నులు మూసుకుంది.పరదా లేస్తే నాటకం, చీరకొంగు దిగితే చేతికి నర్తనం.కొంగు లాగిన చేయే బిగువైన రవిక అంచులోంచి లోపల చొరబడాలని ఆరాట పడుతోంది.మరో చేయి నడుమును ఎడతెరపిలేకుండా తడుముతోంది , రవిక మీద నుంచి అత్త స్థనాన్ని నొక్కసాగాడు, ఆకాశంలో మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి , ఎంతలా అంటే పట్ట పగలే దివటీలు పట్టుకునేంతగా అలుముకున్నాయి.మెరుపులు క్షణకాలమైనా దేదీప్యమానంగా వెలిగి వెలుతున్నాయి.ఉరుములు ప్రతాపాన్ని చూపుతున్నాయి, గాలి వేగం పెరిగింది, రధంలో ధీరధరుడు రాజఅత్తపై పడి ఒల్లంతా తడుము తున్నాడు. రాజఅత్త సైతం కుమారున్ని అల్లుకుపోతుంది.కుమారా అని వినీ వినపించనట్టుగా లోగొంతుకలో పలవరిసోంది.ఒక్కసారిగా వాన ఊపందుకుంది.
  ధీరధరుడు రాజఅత్త రవిక ముడి లాగేసి సళ్లను పిసుకుతూ సళ్లను రెండు చేతుల్తో ఎడం చేసి లోయలో ముద్దాడుతుంటే, రాజఅత్త తన రెండు చేతుల్తో కుమారుని తలను కౌగిలించింది.ఆగకుండా వర్షం కురుస్తూనే వుంది.రాజఅత్తను మెల్లగా పడుకోబెట్టి మీదకు చేరాడు,రథం నెమ్మదించింది, ఆగింది, ప్రభూ చేరుకున్నాం అన్న పిలుపు విని ఒక్కసారిగా విడిపోయారు.రాజఅత్త రవిక ముడి వేయనే లేదు, శాలువా ఒంటినిండుగా కప్పుకొని ధీరధరుని వైపు చూసింది.పరవాలేదు దిగమన్నట్టు చేయి చాచి దిగమని దారిచూపాడు , రథమునకు కట్టిన పరదా తెరచి అడుగు నేల మోపింది రాజఅత్త, ధీరధరుడూ కిందకు దిగాడు, అప్పటి వరకు ఎడతెరపి లేకుండా కురిసిన వాన ఆశ్చర్యంగా చినుకుజాడ లేకుండా పోయింది.ఒక్కసారిగా వాన ఆగిపోవటంతో అందరూ ఆశ్జర్య పోయారు, క్షణాల్లో భానుడు ప్రకాశించాడు.

  ఒక్కసారిగా వాన ఆగిపోవటంతో అందరూ ఆశ్జర్య పోయారు, క్షణాల్లో భానుడు ప్రకాశించాడు.సాయంకాలం దీపాలవేల. రాజఅత్త మందిరం నుంచి పిలుపొచ్చింది, ధీరధరునికి.రాజఅత్త మందిరం చేరుకొని అత్త చెంతకు చేరాడు దగ్గరగా మరింత దగ్గరా చేరాడు, భుజాలపై చేయివేశాడు , మెడపై మృదువుగా ముద్దిడి, వెనక కొంగు పట్టి ముందుకు విసిరాడు.రాజఅత్త రవ్వంతైనా చలించక ఎటో చూస్తుంది.ధీరధరుడు వెనుక నుంచి కౌగిలించి రవికపై నుంచీ సల్లతొ ఆడుకుంటున్నాడు..రాజఅత్త తన కుడి చేయిని వెనక్కి పెట్టి కుమారుని తల ను చుట్టివేసింది...

  మళ్లీ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి.ఉన్నట్టుండి రాజఅత్త కుమారున్ని దూరంగా నెట్టివేసింది.కుమారా దూరం నీకిది తగదు.దగ్గరకు రాబొకు అంటు దూరం జరిగింది.ధీరధరుడు అర్తం కాక అలాగే ఆగిపోయాడు.మేఘాలు మాయమై , ఆకాశం ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతోంది.రాజఅత్త తన చీరసరిచెసుకుంటు మొత్తంగా ఊడదీసి సవరించు కుంటుంది.కుమారున్ని ఓరకంట చూస్తుంది, తననే గమనిస్తున్నాడని తెలిసి ఒక చేత్తో లంగా ఎత్తి తొడసౌందర్యం కనిపించేలా చేసి కిందకు వదిలింది,రాజు అడుగు ముందుకు కదిలింది.
  ఏమిటా తొందర , అంత తొందర మీ వంటి చక్రవర్తులకు తగునా , రవిక ముడి విప్పి కుమారుని కి ఎదురుగా నిలుచుంది, అంతే రాజు రాజఅత్త మీదకు దూకి , సగం కట్టిన చీర తీసి అవతలకు విసిరాడు , రవిక రెండు కొసలను ఒకచేత్తో పట్టి మీదకు లాక్కున్నారు.
  మహారజా ఏం చేస్తున్నారు, అంటున్నా రాజు లెక్క చేయక, పిరుదులపై చేయి వేసి పిసక సాగాడు.
  కుమారా ఏమిటీ దౌర్జన్యం, నన్ననుభవించాలనుకుంటున్నా వా? నా అనుభవానికి రావా , నా తో జతకూడాలని నీకు లేదా ,
  ఉన్నంతమాత్రం విచక్షణ మరిచి పోవాలా.నిన్ను ఈ పూట అనుభవించక జాగు చేస్తే నేను విచక్షణ మరిచి నట్టు అంటు కౌగిలిలో రాజఅత్తను నలుపుతున్నాడు .రా... రా.. ఈ రాజఅత్తను అనుభవించి , స్వర్గాన్ని రుచి చూపించు , ఇద్దరూ ఒకరినొకరు అల్లుకుపోతున్నారు. లంగాను మెల్లగా పైకి లేపి సరాసరి పిరుదులపై చేతులేసి తనవైపు గుంజుకొని పెదవులను నంజుకుంటున్నాడు.
  అలాగే రాజఅత్తను రెండు చేతులతో ఎత్తుకొని మంచంపై విసిరేసాడు, అత్త పై వాలి నలిపేస్తున్నాడు, రాజఅత్త మూల్గులతో రెచ్చిపోతుంది, ఈసారి ఏకంగా కుండపోతగా వానకురుస్తోంది.రాజఅత్త కుమారున్ని ఒక్క ఉదుటన పక్కకు నెట్టి దూరంగా జరిగి నిలబడింది.
  రాజఅత్త ఇది మీకు తగదు..మాలో కామాగ్ని ప్రేరేపించి ఇలా ఆటలాడటం మాకు కోపాన్ని కలిగిస్తుంది, మీరు చేస్తున్నదానికి అర్దమేంటి,ఎందుకలా దగ్గరగా వచ్చి ,అంతలో నే మమ్మల్ని దూరం తోస్తున్నారు అని కోపగించుకున్న కుమారుని చెంత చేరి..
  కుమారా గమనిస్తున్నావా ప్రకృతి ని, మనం కూడాలని చూసిన ప్రతిసారి కారుమేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి, కామంతొ రగిలిపోతూ చెలరేగిన వేల వర్షం కురుస్తోంది.ఇది ఎందుకొ నాకు అపశకునంలా తోస్తుంది.ఇక మనం అడుగు ముందుకేయుట సమంజసం కాదేమో బాద నిండిన హృదయంతో విలపించింది రాజఅత్త,అవును ఉదయం నుంచీ జరుగుతున్నదే , అత్త మీరు తెలియ చేశాక ఆలోచిస్తే నిజమే అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడేం చేయాలి పాలుపోక రాజు నేలపై కూర్చుండి పోయాడు.ఆరోజునుంచి రాజఅత్తకాని ,ధీరధరుడు కాని
  మరి ముందడుగు వేయలేదు.రెండు మాసాలుగా ఎవరికి వారే యమునాతీరే.
  ఒక దినం రాజుతో జయాధరుడు ఇలా విన్నవిస్తున్నాడు , రాజా పురప్రజలు మీ దర్శనార్దం ఎదురుచూస్తున్నారు.అంతట రాజు లేచి ప్రజలతొ సమావేమయ్యాడు.ప్రజలలో ఒక వ్యక్తి లేచి ప్రభూ రాజ్యం లోని ప్రజల పరిస్తితి మీకు తెలియందికాదు.తీవ్రవర్షాభావం తో అల్లాడుతున్నారు.రెండు మాసాల క్రితం కురిసిన వాన బీడుబడి నోల్లు తెరచిన నేలకు, ఏమూలకు, ఆనాటి నుండి
  చినుకు కాదుకదా , మేఘాలు కమ్మిన జాటలేదు.ఏలినవారు మీరే దయతలచి ఏదో ఒకటి చేయాలి.ఇలాంటి పరిస్తితుల్లో ఏం చేయలో పాలు పోవటంలేదు అంటూ మంత్రివైపు చూశాడు.మహాప్రభూ వరుణయాగం జరిపిస్తే వరుణుడు కరుణించవచ్చు, ప్రస్తుతానికి ఇంతకు మించి దారి తోచటం లేదు ప్రభూ అని సలహా ఇచ్చాడు మంత్రి.
  వరుణయాగానికి తగిన ఏర్పాట్లుచేయించండి,యాగంలో ఎక్కడా లోటు చేయకుండా జరిగేలా చూడండి అని ఆజ్ఞాపించాడు రాజు.
  కనీ వినీ ఎరుగని రీతిలో వరుణయాగం జరిపించారు, ప్రజల తలలన్నీ నింగినే చూస్తున్నాయి, రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ వరుణుడు కరుణించలేదు.వృధ్దులకు పిల్లలకూ రాజ్యంలో సామూహిక భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.రాజు గుండె తరుక్కుపోయింది, నా రాజ్య ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తుంటే వారి ఆకలిబాధలు తీర్చలేని నాలాంటి రాజు ఉండినా, మండినా ఒక్కటే , తీవ్ర ఆలోచనలతో పట్టలేని దుఃఖఃతో కల్లు చెమ్మగెల్లాయి , ఉబికి వచ్చిన కంటనీరు నేలరాలబోగా లలాలమదేవి చేయిపట్టి కంటినీరు నేలపడకుండా ఆపింది..
  ఒక్కసారిగా రాజఅత్తను చూసి తన పరిస్తితిని దాచ ప్రయత్నించాడు రాజు,రాజ్యప్రజలకు మావయ్యవంటి వారు మీ కంట కన్నీరు నేలరాలితే అది రాజ్యానికే అరిష్టం..
  మరి ఇంతకు మించి నాకు ఏమీ తోచటంలేదు రాజఅత్త ప్రజలతో పాటు రోదించటం తప్ప. ఇంతటి విపత్కర , క్లిష్ట పరిస్తితిని నేనెన్నడూ ఎరుగను, ఇక ఈ కష్టాలకు చరమగీతం పాడాలి , ఈ రాత్రికి కుంభవృష్టి కురిసి తీరాలి.చక్రవర్తులకు ఇదే మా ఆహ్వానం, ఈ రాత్రికి మా ఆంతరంగిక మందిరానికి దయచేయండి, మీ కోసం కొత్త ముత్తైదువలా , రంజింపచేసే రంభనై మీలో ఐక్యమవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం.మన కలయికకే వానలు కురిస్తే , ఆ కలయికకు ఒక సరికొత్త అర్దాన్ని ఇవ్వాలి.
  మీ కోసం ఈ రాజఅత్త, మీ ప్రియసఖిగ మారనుంది , ఇపుడు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది మీరే అంటు రాజ అత్త తన మందిరానికి కదిలింది.రాజఅత్త పట్టుబట్టలు కట్టి , నుదిటిన తిలకం దిద్ది , కళ్లకు కాటుకపెట్టి, వంశపారంపర్యంగా వచ్చే నగలన్నీ ధరించి తలనిండుగా మల్లెలు తురిమి, కొత్తపెళ్లికూతురులా ముస్తాబై , కుమారుడైన చక్రవర్తి పొందుకోసం , వెన్నెల్లో నిండుచంద్రుడిలో కలలరాకుమారుడైన కన్నఅల్లుడును చూసుకుంటూ ఎదురుచూస్తోంది.అలా ఊహల్లో తేలిపోతోంది, ఆ ఊహల్లో...
  ప్రణయగీతాలు పాడుకుంటోంది.నేలపై పరిచిన పువ్వులపై రాజు నడుస్తు రాజఅత్త చెంతకు చేరుకున్నా డు.
  రాజఅత్త సిగ్గులమొగ్గలా నేలను చూస్తు , కాలి బొటనవేలితొ కనపడని ముగ్గులేస్తుంది.ఎందుకమ్మా అంత సిగ్గు?
  ఎంత నీకు అత్తనైనా నేనూ ఆడదాన్నే సరిజోడైన మగవాడు ఎదురుగా నిలబడి సూటిగా చూస్తుంటే సిగ్గు కాక..
  నేనేమీ పరాయివాడిని కాదే? అదే కదా అసలు విషయం , కన్న అల్లుడుతొ కలిసి రతి చేయటం ఆ ఊహే నా మదిని ఊపిరాడనీయటం లేదు.మీ శరీరాన్ని అణువణువు తడుముకున్నాం, ఎద సౌందర్యాన్నీ చవిచూశాం, మిగిలిన ఆ చోటు కు దారి చూపమని రాజఅత్తను అర్దిస్తున్నాం అనగానే, తన వామ హస్తాన్ని కుమారుడి కి అందించింది, ధీరధరుడు రాజఅత్త చేయిపట్టి నడిపిస్తున్నాడు.
  సుకుమారి అయిన లలాలమ. మరింత సుకుమారంగా కుమారుని అడుగులొ అడుగువేస్తు వెంట నడిచింది, మంచంపై జాగ్రత్తగా రాజఅత్తను కూర్చుండబెట్టి తాను కూడా అత్తకు దగ్గరగా కూర్చున్నాడు.
  రెండు చేతులను ఎదలపై వేసి మెత్తగా నొక్కసాగాడు, లలాలమ కుమారుని చేతలపై చిన్నగా చరిచి, ఇది యుద్దం కాదు కుమారా, ఏకబిగిన దూకటానికి, ఏంచేయమంటారో రాణిగారే సెలవివ్వండి.ప్రేమగా మాట కలుపు , మెల్లగా బుగ్గలు తడుము, ప్రేమ పంచటంలోనే సగం శృంగారం ఉంది కుమారా ?మీ వైపు నుంచీ కూడా మెము ప్రేమనే ఆశిస్తున్నాం.అందుకేగా తమరికొసం తమలపాకులు చిలకలు కట్టి ఎదురు చూస్తున్నాను అని చేతికి చిలకలుపెట్టి కుమారిని నోటికందిస్తూంది శృంగారదేవత రాజఅత్త.చక్రవర్తులు తలచుకొంటె రాజ్యంలో కన్నెపిల్లలు లెక్కకు మిక్కిలిగా దొరుకుతారు, పొరుగు రాజ్యాలవారు తమ కూతుర్లనిచ్చి వివాహం చేయటానికి సిద్దంగా ఉన్నారు, అవన్నీ కాలదన్ని నన్నే ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో ఈ వయసుమల్లిన అత్తలో ఏమి చూసి మోహించారో, నిన్ను మోహించటానికి ప్రత్యేకంగా కారణాలు లేవు మీరు మా కన్నఅత్త అది చాలదూ ..
  ఆ మాట విని రాజఅత్త మిక్కిలి సంతోషంతో, ఆనందబాష్పాలతో కుమారున్ని గట్టిగా వాటేసుకుంది, కుమారుడూ రాజఅత్తను ఒడిసి పట్టుకున్నాడు,రాజఅత్త తేరుకొని కౌగిలివిడి చిలకల్ని నోటికందించింది,ధీర ధరుడు రాజఅత్తచెంపలపై జారిన ఆనందబాష్పాలను చూపుడు వేలితో తుడుస్తు ,ముందుకు జారిన. ముంగురులను యథాస్తానానికి చేరుస్తున్నాడు.
  అంతలో రాజఅత్త ప్రదాన సేవకి వచ్చి అత్త ద్రాక్షపళ్లు ,అంటు పక్కననిలబడింది, రాజుఒక కాలు రాజఅత్త తొడలమీద వుంది.
  కంగారుపడి కాలు తీయబోగా కాలును చేత్తోపట్టి ఆపి, అక్కడ పెట్టి వెల్లమని చెప్పింది.ధీరధరను పరిస్తితి చూసి రాజఅత్త, కంగారుపడకండి మన విషయం దానికి నేనే చెప్పాను , అనగానే ధీర ధరుడు రాజఅత్తపై కోపం ప్రదర్శించాడు, కుమారా శాంతపడు, నా మాటవిను, మనం వర్షం కురవాలని సంగమిస్తున్నాం , ఆవిషయం తనకు తెలియటమె మంచిది, దూరదృష్టితో ఈ పని చేశా.
  ఈరాజఅత్త దూరదృష్టి ఏమిటొ ముందు ముందు నీకె తెలుస్తుంది, అనగానె రాజు కాస్త కుదుటపడ్డాడు.
  ధీరధరుని భుజాలపై రెండు చేతులువేసి వెనక్కినెట్టుకుంటు తాను మీద పడుతూ పడుకుంది, పెదవులతో పెదవుల్ని మూసి ఎంగిలి ముద్దులతో ప్రారంబించింది రాజఅత్త.
  రాజఅత్త తల వెనుకబాగంలో జడ పట్టి తనవైపు అదుముకుంటున్నాడు ధీరధరుడు, మరో చేయిని వీపు మీద రవికలో చేయి దూర్చి వేల్లతో , గోల్లతో రక్కుతున్నాడు.ఒకరి పక్క ఒకరు చేరారు, అత్తపై కాలువేసి అల్లుకుపోతున్నాడు,,,, మేఘాలు కమ్ముకొని వర్షం మొదలైంది, రవిక ముడి లాగేసి లావుపాటి సళ్లను బలమైన చేతులతో పిండుకుంటున్నాడు, కుమారా నీ వంటి మగవాడి చేతపడి నలగటం నా పూర్వజన్మ సుకృతం.నీ ప్రతాపం మొత్తాన్ని నా ఒంటిపై చూపించు, మీదపడి గుఱ్రం సవారి చేసినట్టు , నాలో కామకోరికల్ని పరుగులు పెట్టించు , రవిక నేల పడింది , వీపుపై పెదాలతో గట్టిగా రాస్తూ ముద్దాడుతున్నాడు.
  రాజఅత్త నాతో పొందుకు , ఇష్టపడినందుకు నిన్ను నాదాన్ని చేసుకొని , స్వర్గ సుఖాలకు తీసుకెలతా.అని చీరను తొడలదాకా లేపి పిక్కలను నొక్కుతు సళ్లను నోటకరచుకున్నాడు.బొడ్డుపై ముద్దులవర్షమే కురుస్తోంది ,తడుస్తోంది.నాలుకతో రుచిచూస్తూ పరవశిస్తున్నాడు,చేయి తొడలను తడుముతూ తడుముతూ రాజఅత్త రహస్యనిధి పై చేయివేసి పత్తివుండను పిసికినట్టు సుతారంగా పిసికాడు.రాజఅత్త చిన్నగా మూల్గి కుమారుని తల్లో చేయి పెట్టి నిమురుతోంది.కుమారా ప్రాణం పోయేలా వుంది ,అకక్కడ. నీ చురకత్తి దించుప్రభూ అని అలమటిస్తోంది.కుమారుని కత్తికోసం చేత్తో తడిమి ఒడిసి పట్టుకొంది

  కుమారుని కత్తికోసం చేత్తో తడిమి ఒడిసి పట్టుకొంది.
  తొడలు ఎడంచేసింది, ధీరధరుడు అత్తపూకులో తన కత్తిని లోపలకంటా పొడిచాడు, మహాప్రభూ చంపారు పో , పొడవండి ప్రభూ పొడవండి, అక్కడ ఎంత పొడిచినా ఏమీకాదు , అంటూ ఎదురుదెబ్బలిస్తుంది .కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది, వంక పారిందో, వాగులుపారాయో , చెరువులే నిండాయో అంతకంతకూ వర్షం జోరు పెరిగి పోతోంది, పిడుగుల శబ్దానికి పోటీగా గుద్దుతుంటే రాజఅత్త కళ్లలో మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి.కొట్టి కొట్టి ఒక్కసారిగా రాజఅత్తను గగట్టిగాకౌగిలించుకుని తన వెచ్చని లావావదిలలాడు.
  రాజఅత్త మరింతగట్టిగా బందించి కార్చుకొని చల్లబడింది.ఉదయాన్నే నిద్రలేచిన ధీరధరుని మనసు రాజఅత్త మందిరం వైపే లాగుతోంది.కొత్త గా పిచ్చిపట్టినవాడు పొద్దెరగనట్టు, కుత్త పిచ్చి పట్టినవాడుకూడా అంతకంటే గొప్పగా ప్రవర్తిస్తాడా..రాజఅత్త మందిరంలో దూరిపోయాడు.అప్పుడే స్నానం చేసిందేమో , బాగా తలంటిస్నానం చేసినట్టుంది , అప్పుడేగా రాత్రి తెచ్చుకున్న ఒళ్లు నొప్పులు తగ్గేది.
  ఒంటిమీద చీరలేకుండా రవిక మాత్రం కట్టుకొని , లంగా వేసుకొని ఉంది ..అక్కడక్కడ లంగా తడిగా వుంది.కుమారున్ని చూసి ఏమిటి ఉదయాన్నే నా దర్శనానికొచ్చావు.ఇంకా దర్శించనిది స్పృశించనిది ఏమైనా ఉందా?ఎన్నిసార్లు దర్శించినా , మళ్లీ మళ్లీ దర్శించాలనేంతటి రూపవతివి ...కాక మరేమిటి లలాలమ ఉదయం లేచిన వెంటనే నీ తలంపే, అమృతం గుక్కెడు తాగినా చాలు అమరుడవుతారట, నిన్నటి రాత్రి సొసగసులొలకబోస్తూ నడిచే అమృతపాత్రలా వున్న నిన్ను అడుగంటా ఆస్వాదించాను .అమరత్వం నరనరానికి పాకి మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తున్న ఈకోరిక కూడా అమరత్వం పొంది , నీ పొందుకై వచ్చాను.తలుపుల గడియ బిగించకుండా నువు అలా నన్ను ఉడికించుట న్యాయంకాదేమో ...విపులా .అంటు తన సేవకురాలిని పిలిచింది.అత్త అంటూ వాలిపోయింది విపుల..మహాప్రభువు లొచ్చారు మేము ఏకాంతంగా గడపాలి.చిత్తం మహారాణీ ..
  తలుపు గడియ బిగించి బయట కాపలాగా కూర్చుంది.. ఎవ్వరూ కనీసం తలుపు తట్టకుండా, ఆటంకపరిస్తే ఏంజరుగుతుందో బాగా తెలిసిన. విపుల.చూపించు నీ ప్రతాపం అంటూ ఒయ్యారంగా నడుచుకుంటు వచ్జి కుమారుని దండాన్ని పంచె మీదనుంచే బిగిసిపట్టింది. పంచెలో చేయిదూర్చి ఉదయాన్నే తయారయిపోయారే చినరాజా వారు అంటు చిలిపిగా నవ్వుతూ కుమారున్ని చూస్తూ,
  అత్త మీద మోజు బలవంతంగా ఎంత అణచుకొన్నా , ఆగుతుందా లలాలమాదేవీ అంటు గుండెలపై చెయ్యి వేసి రవికను పట్టి మీదకు బలంగా లాక్కున్నాడు ధీరధరుడు.ఒక్కసారిగా కుమారున్ని అతుక్కుపోయినట్టైంది లలాలమకు..దీరదరుడు తన చేతిని అత్త పూకుపై పెట్టి . కోసిన బత్తాయి పండు రసం పిండినట్టు నలిపాడు.కుమారా నెమ్మది .భారీ శరీరానికి తగ్గట్టుగా భారీ పూకు కలిగిన రాజఅత్తకు ఆ పిసుకుడును ఆస్వాదిస్తూ రెచ్జగొడుతోంది కుమారున్ని.దీరదరుడు మెల్లగా కిందకూర్జొని అత్త పాదాలను ముద్దాడి లంగా ను నోటపట్టి అలా పైకిలేచాడు, లంగా కొసను రవికలో కుచ్చిల్లలా దోపాడు, రారమ్మని భారీ విశాల పూకు పిలుస్తున్నట్టు గా దర్శనమిచ్చింది.క్కడ చేత్తో నలుపుతూ. నోట్లో నోరుకలుపుతూ..మరో చేత్తో అత్తను అదుముకుంటూ ఉండగా . లలాలమ శృంగారనొక్కులు లా మూలుగుతోంది.లలాలమ చిన్నగా లంగా ముడి తీయగానే కాల్లకింద కి చేరింది లంగా.మోకాల్లపై కూర్చొని అప్పుడే స్నానం చేసిన తొడలకు ..ఎంగిలితో మల్లీ స్నానం చేయిస్తుండగా ..కుమారా అక్కడకాదు ఇక్కడ శుబ్రంగా వుండటం ప్రదానం అంటూ తొడలమద్యలోకి జుట్టపట్టి తలను ఈడ్చుకుంది.అత్తరులను మరిపించే కమ్మటి సువాసన గాఢంగా శ్వాశ పీల్చి వెచ్చగా ఊపిరి వదిలాడు.ఆ పూకును అంగుళం కూడా వదలకుండా ముద్దాడాలంటే ఆ ముద్దుల లెక్క ఏబది దాటాలి మరి.ముద్దు ముద్దుకూ నడుము ముందుకు కదుపుతోంది లలాలమ.అది ఏ రుచో స్పష్టంగా తెలియకున్నా నాలుక ఇష్టపడే ఒకేఒక పదార్థం పూకు కాక మరేమిటి.అత్త పూకును అవిశ్రాంతంగా నాకుతూ ఏమిటో మర్రి జుర్రుకుంటున్నాడు.లలాలమ తొడలు అంతకంతకూ ఎడంగా జరుగుతున్నాయి.పక్కనే వున్న దివాను పై కూర్చుంది లలామ..తొడలమద్య తల .తలలో నాలుక పూకువేదికపై పరవశంతో నర్తిస్తోంది.ధీరా ఎక్కడ నేర్చావు స్వామీ ఈ విద్య..రెక్కలు లేకున్నా నే చుక్కలు చూస్తున్నా.అలాగే . అక్కడే ...తినెయ్యండి.ఆహా...ఏమి సఖము ప్రభూ .
  పూకు నాకుతూ అత్తను కళ్లెత్తి చూసి చాలా అని కళ్లతోనే అడిగాడు.చాలు ఇంకా నాకితే సుఖముక్తి తో మరణించగలను కుమారా ఇప్పుడే వెంటనే పెట్టు ..మొడ్డ కోసం తహ తహ లాడుతోంది.
  మణికట్టు మందంతో ఉన్న కుమారుని మొడ్డ చూసి .తొడలను సమాంతరంగా చెరోవైపు విడదీసింది.
  బాగా ఊట వూరినట్టుంది . పెట్టగానే అమాంతం గుళిక మింగి నట్టు . అంత పొడవు.లావు మాయంచేసినట్టుగా దాచుకుంది.
  కానీ ఇది గుళిక కాదు కదా ..అందుకే మళ్లీ కనిపించింది.ముందుకూ వెనక్కు కదులుతోంది.స్వామీ పొడిచెయ్ స్వామీ .లోపలి వరకు పొడు ..నీ రాజ్యంపై దండెత్తి వచ్చిన శత్రువనుకో ..నా మానాన్ని చీల్చి చెండాడు.. ..ఆపుకోలేక .ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక కేకలు పెడుతోంది రాజఅత్త.
  వేగంగా కొడుతున్నాడు ఇంకా వేగం పెంచాడు ధీరదరుడు తొడలు గుద్దు కున్నప్పుడు చప్పుడు.ఏ తబలా పలికించాలి .ధీరదరుడు కొట్టి కొట్టి ...లలామను కరచుకొని కార్చుకున్నాడు .లలాలమ కూడా కార్చుకొని కొన్ని నిమిషాల పాటు ఇద్దరూ అతుక్కుపోయారు.కుమారా ఇన్నేళ్ల నా శృంగారజీవితంలో ఎరుగని సుఖాన్నిచ్చావు .. నీకోసం ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇవ్వనిదే నా మనసు కుదుటపడదు ..కోరుకో కుమారా ఏదైనా కోరుకో బతిమలాడింది లలాలమ.తప్పదంటే కోరుకుంటాను తప్పక తీర్చాలి మరి .నీ కోరిక తీర్జని పక్షంలో ప్రాణమైనా వదులుతా కోరుకో ప్రభూ అని అర్దిస్తోంది.
  అయితే ఈ మందిరాన్ని వదిలి మాతో పాటే అంతఃపురంలో ఉండండి..సదా మాకు అందుబాటులో ... సంశయించకు మీరుమాకు అర్దాంగి కన్నా ..ఈరాజ్య పట్టమహిషి కన్నా ఎక్కువ అనగానే ...పట్టమహిషి మహారాజు మాట ఎప్పుడైనా కాదంటుందా. క్షణాల్లో మార్చుకుంటాం.మరి మేము బయలు దేరుతున్నాం అంటు వెలుతూ ఆగి ...మీరు కాస్త విపులకు ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తున్నట్లుగా మా మనసుకు అనిపిస్తోంది..ఎందుకైనా మంచిది తనతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి అన్న ధీరదరుని మాటలకు..లలాలమ జవాబిస్తు నాకు కాబోయే కోడలితో చనువు పెంచుకోవటంలో తప్పేముంది అనగానే..ధీర ధరుడు స్థంబించి పోయాడు.అత్త మీరు ఏమంటున్నారో తెలుస్తోందా?మీ సేవకురాలైన విపులతో మాకు వివాహమా?పరిహసిస్తున్నారా?
  ఇందులో పరిహాసమేముంది కుమారా, నేను బాగా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను..ఆలోచించారా? ఏమి ఆలోచించారు అని అడిగాడు ధీరదరుడు.విపులను చాలా రోజులుగా గమనిస్తున్నాను,తనకు ధనమంటే ఆశ.నగలు , ఆభరణాలంటే పిచ్చి, ఒక రోజు తనతో మాట్లాడుతూ మన విషయం తెలియజేశా, తొలుత ఆశ్చర్యపోయినా,నేను చెప్పినట్టు నడుచుకుంటే ఈ రాజ్యానికి రాణిని చేస్తానని , రాజభోగాలతో ఉండవచ్చని చెప్పాను, అంతే దాని ఆనందానికి అంతులేదు.పెళ్లినీతో కాపురం నాతో అనే ఒప్పించాను.అప్పుడు మనకు ఏ అడ్డూ ఉండదు.లోకం దృష్టిలో విపుల మీకు పట్ట.మహిషి.అంతంపురంలొ మాత్రం నేనే నీ పట్టమహిషిని అర్థమయ్యిందా కుమారా అంటు వయ్యారాలు పోయింది రాజఅత్త.అయినా ఎందుకో మాకు సబబుగా తోచటం లేదు.మహారాజుల వారు ఒకనాడు మాకు వరం ప్రసాదించారు , సమయం వచ్చినపుడు కోరుకుంటానని చెప్పాను ఆ సమయం ఇప్పుడు వచ్జింది మా మాటను మన్నించి విపులను వివాహమాడండి అన్న రాజఅత్త మాటలకు మౌనంగానే వున్నాడు ధీరదరుడు.
  అయినా ఒక మహారాజు , సేవకురాలిని మనువాడంటే రాజ్యం మొత్తం మీ ఔదార్యానికి మురిసి పోదా? వారి మనసుల్లో మీ స్తానం పదింతలవుతుంది అంటు కుమారున్ని ముద్దుగా కౌగిలించింది.సరే మీ ఇష్టప్రకారమే నడుచుకుంటాం ,మా వివాహానికి ఏర్పాట్లు చేసుకొండి అనగానే,రాజఅత్త కొత్త పెళ్లికూతురులా సంబరపడుతూ ,విపులను లోపలికి పలిచింది.
  విపుల లోపలికొస్తు , రాజఅత్త ఇలాంటి వాన నేనెప్పుడు ఎరగను , ఏమి వానా ఏమి వానా చెరవులన్ని నిండి వుంటాయి, ఇక రాజ్యంలో కరువన్న మాట వినపడదంటే నమ్మండి గలగలా వాగుతూ లోపలి కొచ్చింది.
  మరి ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా? వర్షం ఎందుకొచ్చిందో, అత్త రాజఅత్త మీరు, మీ కుమారులైన మహాచక్రవర్తి కారణజన్ములు. మీ బందం ఈనాటిది కాదు జన్మజన్మల బందం , మీ సంగమం రాజ్యమునకు సుబిక్షం అన్నది విపుల.మరి అంతటి చక్రవర్తికి భార్యగా వచ్చే అవకాశంనిన్ను వరించింది విపులా, కుమారులు నిన్ను వివాహమాడటానికి సమ్మతించారనగానె, ఉన్నఫలంగా మూర్చపోయి నేలకూలింది ఆనందం పట్టలేక విపుల.తేరుకున్నాక ధీరదరున్ని , రాజఅత్తను చూసి చేతులు జోడించి కంటనీరుపెట్టిందది విపుల.
  మా షరతులకు ఒప్పుకొని ఈ తల్లీ అల్లుడులనుఒక్కటిగా చేయటానికి నీవు సిధ్దపడినందుకు కృతజ్ఞతలు అంటు విపుల చేతులు పట్టుకొన్నది రాజఅత్త.
  ******* ధీరధరుడు ఒక సేవకురాలిని వివాహం చేసుకుంటున్నాడన్న వార్త రాజ్యమంతటా వస్తరించి , రాజు ఔన్నత్యాన్ని వేనోల్ల పొగిడారు.రాజఅత్త ఆలోచనలతో ధీ రదరుడు ఎప్పుడెప్పుడు అత్తని రమించాలని తహతహలాడుతున్నాడు.అందరు నిద్రకుపక్రమించిన వేల మహారాజు, చినరాజులు మేలుకొని రాజఅత్త మందిరంవైపు నడిచారు.రాజఅత్త పడుకొని అటూ ఇటూ కదులుతోంది.ధీరదరుడు రాజఅత్త పక్కన కూర్చొని ఉదరముపై చేయువేసి, నాభి లో వేలుపెట్టి ఆడుకుంటున్నాడు,,,, అర నిమిషమైనా గడవకుండానే ధీరధరుని చేతిని పక్కకు తోసింది.ధీరధరుడు ఒకింత ఆశ్చర్యపోయు , ఈసారి మరింత పట్టుదలగా ఎదలు రెండూ రెండు చేతులతో ఒడసిపట్టాడు.మనసుపూర్తిగా నలపనీయక ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకుంది.ఏమైంది ఇలా తోసేస్తుంది అని ఆలోచించి తాను కూడా అత్తపక్కనే పడుకున్నాడు,పిరుదులకు పిడిబాకులా గుచ్చుతున్న కుమారుని అంగం రాజఅత్త మనసులో కోరిక చలరేగేలా చేసింది.కుమారుని వైపు తిరిగి ఏమిటి కుమారా అలా గుచ్చుతున్నారు అంటు ముద్దుగా విసుక్కుంది.
  ఏమిటో మీకు తెలియదా? రాజఅత్త , మా కేమి కావాలో తెలియదా అంటు చెవిలో రహస్యంలా గుస గుస లాడాడు.
  వేలా పాల లేకుండానా ఇలా అయితే ఎలా ? నీకు నాకు వేలా పాలా ఏమిటి అప్రకటిత దంపతులం అన్న ధీరదరుని మాటలకు ,
  రాజఅత్త కుమారున్ని గట్టిగా కౌగిలించుకొని ,అంటే నేను నీ అర్దాంగినా అప్రకటిత అర్దాంగినా ఆనందంతో అప్రకటిత భర్తను మరింత గట్టిగా కౌగిలించింది.అత్త మరింత గట్టిగా కౌగిలించుకుంటూ ముద్దులు కురిపిస్తూ చేతిని అక్కడ వేయగానే రాజఅత్త ఒక్కసారి గా కుమారున్ని పక్కకు తోసింది.ఈ సారి రాజు కు, రాజఅత్త ప్రవర్తన కాస్త కోపాన్ని కలిగించింది.రాజఅత్త కుమారునికి దూరంగా జరిగి కూర్చుంది .ఏదో జరిగిందని తలచి ధీరదరుడు అత్త మొహాన్ని చేతుల్లో తీసుకొని, చూపులతోనే ప్రశ్నించాడు ఎం జరిగిందని.
  కుమారా మనం అప్రకటిత దంపతులమని ప్రకటించిన ఈ ఆనందసమయంలో , నేను మీ కౌగిలిలో రేయంతా కరిగి పోవాలని వుంది, కానీ ఈ రేయే కాదు ఇంకా మూడు రాత్రుల వరకు ,మనం కలుసుకోరాదని చెప్పాలంటే బాధగా వుంది, నిన్ను నిరుత్సాహపరుస్తున్నందుకు క్షమించండి అన్నది బాద పడుతూ.అలాగా పరవాలేదు మూడు రోజులు ఆగి తరువాత మొదలుపెడదాం మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి అని వెలుతున్న కుమారుని చేయుపట్టి ఎదలపై ఉంచుకొని , ఇక్కడ ఏమీకాదు వీటితో ఆడుకోండి అంది చిలిపిగా,రాజు నవ్వుతూ సళ్లను రవికపైనుంచే పిసకసాగాడు.రవిక ముడి విప్పండి చిన్నగా చెప్పింది..రవిక ముడి కష్టపడి విప్పాడుకానీ సాంతం రవిక వేరుకాక చేతుల దగ్గర పట్టివేయగా,ఏమిటి ఇంత బిగువైన రవిక కట్టుకున్నారు అన్నాడు కుమారుడు .అది రవిక తప్పుకాదు , మీ చేతి మహిమ,మీ చేయిపడ్డాక కాస్త ఒళ్లుచేసాను మహారాజా.నా చేయిపడి ఒళ్లు చేశారా చిత్రంగా వున్నదే,ఒక ఒళ్లేనా కడుపుకూడా చేయగలరు.కడుపా ? ధీరదరుని ఆశ్చర్యం చూసి...ఏమి కడుపు చెయ్యవా .
  అనుమతిస్తే తప్పకుండా చేస్తా...అత్త కొంచెం సహకరించు ..లంగాతో సహా చీర లేపబోయాడు..కుమారుని చేతి మీద చరిచింది లలాలమ.మూడు రోజులయ్యాకె అక్కడ చెయ్యి వెయ్యండి...అప్పటిదాకా..ఉపాయముంది మీరిలా రండి అంటూ మంచం దగ్గరికి కుమారున్ని తీసుకెళ్లి తాను వెల్లకిలా పడుకొని తన సళ్లను దగ్గరగా చేసి , కుమారున్ని పైకి రమ్మని సైగ చేసింది.అత్తమీదకెక్కి సళ్లమద్యలో దూర్చాడు రాజు తన ఆయుదాన్ని , లలాలమ సళ్లతో కుమారుని సుల్లను గట్టిగా ఒత్తి పట్టింది, కన్నెపూకు కన్నా పొగరుగా సళ్లలో సందు ఒకపట్టాన కదలనివ్వటం లేదు .కొద్దిగా దారి వదిలింది లలాలమ.ముందుకు వెనక్కు ఊపి ఊపి , ఎగెరెగిరి సళ్ల మద్య దెంగుతూ సర్రున కార్చేశాడు, కంఠంలో వెండి ఆభరణంలా కుమారుని వీర్యం చూసి సంబరపడింది రాజఅత్త.
  మూడు రోజులు మూడు యుగాలుగా గడిపాడు ధీరదరుడు.కళ్లు మూసినా తెరచినా రాజఅత్త రూపమే,లావుపాటి సళ్లు, పిరుదులు, పేద్ద పూకు రూపం కళ్లముందు కదులుతున్నట్టే వుంది.నాల్గవరోజు అత్తను అనుభవించాలని,తనివితీరా అనుభవించాలని తహతహలాడి పోతున్నాడు.చీకటి పడింది, విపుల తో రాయభారమందింది.రాజఅత్త చెంతకు వెల్లి, అత్తకై వెదుకుతున్నాడు.
  రాజఅత్త స్నానాలగదిలొ వున్నారు . వేచివుండండి.అప్పుడే చూశాడు విపులను పరిశీలనగా,అందమైన రూపం, పెదపెద్ద కళ్లు , నిండైన ఎద సిరి, పిడికిట ఇమిడే నడుము, నడుముకింద వెంటనే కాస్త విశాలంగా ', పిరుదులు బరువుగా వుండి , ఆడదంటే ఇలా వుండాలన్నట్టు త్రాసుకు సైతం తెలియని ఖచ్చితమైన కొలతలతో బొమ్మలా వున్న విపులను చూసి ధీరదరుడు, దగ్గరకు వెల్లాలని లేవబోయాడు, ఇంతలో లలాలమ స్నానం చేసి వచ్చింది అది గమనించి తన అడుగులు ఆగిపోయాయి.ప్రభువులు అప్పుడే సిధ్దమయ్యారే చిన్నగా నవ్వుతూ అన్నది లలాలమ.ఒక్కనిమిషం ప్రభూ అత్తగారిని తయారు చేసి పంపుతా అని లోపలికి తీసుకెళ్లింది.
  2016 Best Telugu Sex Stories
   
Loading...